MALAHOV LUNARNI KALENDAR PDF

Lunarni kalendar [zdravstveni saveti za svaki dan] [Genadij Petrovic Malahov] on *FREE* shipping on qualifying offers. Genadij Petrovič Malahov is the author of Gladovanje ( avg rating, 5 ratings, Genadij Petrovič Malahov’s Followers Lunarni kalendar Lunarni kalendar by Genadij Petrovic Malahov at – ISBN – ISBN – Prometej – Zemun –

Author: Nikasa Majora
Country: El Salvador
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 15 January 2006
Pages: 482
PDF File Size: 1.2 Mb
ePub File Size: 16.62 Mb
ISBN: 832-1-84909-887-7
Downloads: 23378
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mazshura

Dr Genadij Temnjikov Ukratko o Temnjikovu. G P Malahov Ishrana i Hrana zdrav zivot. Urinoterapija i infektivna oboljenja. Urinoterapija i oboljenja bubrega Urinoterapija i oboljenja kardiovaskularnog sistema.

Honeymoon Lana Del Rey Full Album 11

Urinoterapija i tumorska oboljenja O urinoterapiji postoji mnogo tekstova ne samo u duhovnim nego i u medicinskim knjigama. Navodimo delove nekih od t i h dijaloga: Smatra se tvorcem joge i pokroviteljem jogista. Veliki isposnici govorili su da je Sivambu osnova svih lekova. Princip vata obuhvata kretanje: Princip kapha daje oblik svim tim procesima i od njega zavise snaga tela i otpornost na oboljenja.

Komplikacije kaoendar javljaju u zimskom periodu. U drevnim tekstovima se gotovo uvek tvrdi malagov je za brz uspeh u Amaroli potrebno da se urin pije tri puta dnevno. Posle deset meseci on je akumulator i izvor svetlosti.

Follow the Author

Posle dve godine mokri element zemlje; posle tri godine – elemenat vode: Posle dvanaest godina postaje besmrtan. Otrov ne deluje na njega. Treba je piti prema prethodnom uputstvu. Pri stavljanju na puls smanjuje temperaturu. Ipak, tek posle objavljivanja te knjige urinoterapija je ponovo aktuelna. Tako nastaje pasivna reapsorpcija. Najbolji i najprijatniji ukus urin ima ako se odvojeno uzima prirodna hrana. Od njih na deo neorganskih komponenti otpada grama. Glavna komponenta urina je voda.

U prirodi postoji 48 podvrsta vode.

Ako organ izgubi sposobnost da odabira kristale koji su mu neophodni, nastaje bolest. Svetlucanje u urinu je rezultat drugog sadejstva Duha sa vodom. Podudaranje tih dvaju talasa daje interferencionu sliku, koja se naziva hologram. Iz biologije je poznato da su ugljeni hidrati hemijski izvor energije u organizmu. Sama svetlost se uzima od sunca. Ako se vratimo urinu, tj. Upravo u tomejeunikatnost urina- osnove svih lekova! Rezultat toga je da se u organizmu aktiviraju svi fermentacioni procesi.

  GOUNOD FUNERAL MARCH OF A MARIONETTE PDF

Ujutro ga Lreba pili najvifie grama. O ovom fenomeSlika 6 Kretanje slobodnih nu detaljnije u daljem tekstu. Komponente urina se mogu podeliti na tri grupe: Organske materije urina dele se na azotne i bezazotne. Glavne azotne komponente urina su: Urea je prirodni diuretik, tj. Vama je jasan mehanizam?!

Bolesnik, odnosno oslabljeni organizam, nije u stanju da stvori tu energiju. Bez tih promena bilo koja materija je strana organizmu. Oni su spaljivali bilo koji organ, uzimali njegov pepeo, tj. Takav urin je predivna polimineralna pothrana za organizam. Od hormona u urinu su otkriveni svi, ali je koncentracija nekih vrlo mala.

Njihov drugi naziv je tkivni hormoni, ili hiogeni stimuhUon. Na primer, profesor V. Svaki deo proizvodi svoje hormone. Hormoni tog dela ispoljavaju dejstvo na krvni pritisak, tonus glatke muskulature. Jedan od njih je hormon rasta.

Probajte sami pa Vl se uveriti u istinitost mojih reci. Posle klimaksa sastav urina je najslabiji. Materije koje se javljaju u organizmu tokom bolesti. Naravno, te materije se izbacuju zajedno sa urinom.

Dr Genadij Temnjikov – PDF Free Download

Razmotrimo ovo pitanje detaljnije. Lekovi takvog tipa nazivaju se nozodL Terapija nozodima ima svoje prednosti i nedostatke. Stern smatra, da su ti metaboliti tj. Te materije su nazvane biogenim stiinulatorima. Filatov je kasnije potvrdio u praksi. Sistem imuniteta ima centralne i periferne organe. Upotrebljava se odmah posle izbacivanja iz malendar. Tu osobinu starog urina isticali su i drevni malaohv, koji su upozoravali: Ako se na takav urin primeni teza profesora V.

P Filatov je polazio od postavke da smrt ne nastupa kod svih tkiva i organa istovremeno. Posudu staviti na vatru i kuvati sve dok ne ostane grama. Filatova, biogeni stimulatori se stvaraju u organskoj materiji pod uticajem krajnje nepovoljnih uslova. Upravo takvi kristali stvaraju se u ukuvanom urinu. Hanenja smatrao osnovnim lekovitim faktorom.

  ECONOMIA DE LA UNION EUROPEA JORDAN BALDUF PDF

Eksperimenti sa hunzakutskom vodom, pokazali su njena unikatna svojstva. kaoendar

Pri tome dolazi do nagomilavanja energije vremena- hronalne energije. Priroda ih odavno koristi: Stanovnica grada Gubkina, U. Ukuvani urin predstavlja veoma koncentrisani, ali prirodni rastvor soli.

Autor i mnoge pristalice njegove metode uverili su se da jednostavni 38 39 40 Primedba prevodioca. Ukuvani urin menja svoje osobine — ukus i boju.

Razjasnimo detaljnije efekat svetlosnog dejstva urina. Navodimo karakteristike lekovitih svojstava boja, koje su prisutne u ukuvanom urinu: Usled toga on u svakom pogledu lunrni aktivniji. Na primer, u onkologiji iznutra – pijenjem i spolja – stavljanjem obloga. Obloge koristiti po potrebi. Tako, posle decimalnog 0, Primenjeno na urin to izgleda ovako: Rezultati pokazuju – veoma velika.

Parni i neparni broj gutljaja. Mlaz urina u toj knjizi uporeduje se sa zmijom. Zato stoje malauov imati u vidu interferenciju talasni efekat. Pri takvoj dijeti urin ima prijatan miris. U jednu su dodali materiju koja je umrtvila bakterije. Ovaj pokazatelj je strogo individualan i ne zahteva nadzor sa strane. Na slici 11 prikazana je aktivnost kwlendar i delova tela u zavisnosti od lunarnih faza. I ovde se ispoljavaju pozitivna i lekovita svojstva materija, koje su apsorbovane zajedno sa njim.

Upravo na taj efekat je ukazivao 53 Primedba prevodioca. Ovo ni izdaleka nije potpun pregled efekata, koji nastaju primenom urina iznutra- pijenjem urina.

Od jutarnjeg prvog urina uvek treba uzimati samo srednju porciju; b urin se mora piti odjednom naiskap ,bez prekida. Za ozdravljenje usne duplje i krajnika. Sve mora da bude prirodno. Izbaciti iz ishrane proizvode sa kvascem. Kod bilo kakvih infektivnih oboljenja.

Author: admin